-

Zadziorny-Mietek

Komentarze użytkownika

@Czy Marta Kaczyńska spłonie na stosie? (3 sierpnia 2018 09:11)

Pani Marta Kaczyńska nigdy publicznie nie deklarowała chęci i zamiaru zajęcia się polityką - w celu przejęcia schedy po ojcu. Ani przed 10 kwietnia 2010 r. ani po tej dacie, taka deklaracja nie została ani wypowiedziana wprost, ani zasygnalizowana realnym politycznym zaangażowaniem. Z drugiej strony, ze względu na rodziców już do końca swego życia pozostanie osobą publicznie znaną, czyli obiektem mniejszego czy większego zainteresowania mediów i ludzi spoza środowiska w jakim funkcjonuje. Swego pochodzenia nie zmieni i czy tego chce czy nie, będzie miała szansę korzystania z bonusów, ale musi się także liczyć z ponoszeniem kosztów. Bez względu na to czy w rodzinie Kaczyńskich pozostanie czy się jej wyprze.

Wskutek tragicznej śmierci pary prezydenckiej w S ...

Zadziorny-Mietek
4 sierpnia 2018 16:25

@Czy Marta Kaczyńska spłonie na stosie? (3 sierpnia 2018 09:11)

Do Ciebie komentarz z 12:24.

Zadziorny-Mietek
4 sierpnia 2018 12:25

@Czy Marta Kaczyńska spłonie na stosie? (3 sierpnia 2018 09:11)

No, ale rodzina Kaczyńskich chyba nigdy nie była ani nie jest Royal Family - pod żadnym względem. Zresztą chyba nigdy nie stawiała sobie takiego celu - przekształcenia się i zajęcia pozycji panującej na wieki królewskiej dynastii. Pierwszej w dziejach dynastii socjalistycznej. Natomiast Żarliwi Zwolennicy PiS mieli i mają jeszcze nadzieję, że następczynią fotela na Nowogrodzkiej będzie pani Marta, bo kiedyś tam pochwaliła propisowskich blogerów. Gdybym tego nie przeczytał, to bym nie uwierzył. ;))

Zadziorny-Mietek
4 sierpnia 2018 12:24

@Grupa ZNAK, Bandyci z AK, Wojciech Lada i bandyci z BRUM oraz black metal. (31 lipca 2018 19:03)

Jeśli PW było zaplanowane na kilka dni - czyli miało w tym czasie odnieść sukces, a więc wykonać wszystkie zadania bojowe postawione w planie powstania - to rozpoczynanie bitwy o Warszawę przy stanie uzbrojenia akowców tak fatalnym w porównaniu z przeciwnikiem, z góry przekreślało udaną realizację owego planu. Jakikokolwiek by on nie był - improwizowany czy starannie opracowany. To jednak nie wszystko, powstaje bowiem pytanie: W takim razie, w jakim celu KG AK - wszyscy co do jednego zawodowi oficerowie - zdecydowali się rzucić 700 tys. miasto na szalę walki, której AK w żaden sposób nie miała szans wygrać?

Niemcy przed powstaniem nie mieli "swojego planu zniszczenia miasta". Wszystkie niemieckie decyzje zmaterializowane w ...

Zadziorny-Mietek
4 sierpnia 2018 12:05

@Grupa ZNAK, Bandyci z AK, Wojciech Lada i bandyci z BRUM oraz black metal. (31 lipca 2018 19:03)

No, ale chyba wiarygodne jest to, że 1 sierpnia '44 uzbrojony w jakąkolwiek broń był co dziesiąty powstaniec? Jeśli uwzględnisz broń utraconą w skrytkach tuż przed i tuż po pierwszym dniu, to zbliżysz się właśnie do tych 12% dla całej AK. Wiadomo, że część powstańców miała tylko same pistolety i rewolwery (a niektórzy tylko granaty), którymi bitwy z uzbrojonym po zęby i siedzącym w bunkrach wrogiem nie da się w żaden sposób wygrać.

Dywersja i sabotaż były zadaniami krótkoterminowymi, doraźnymi. Od samego początku, czyli od 1942 r., jedynym głównym strategicznym celem powołania, istnienia i rozbudowy AK było powstanie powszechne. Jeśli nie było sposobu uzbroić tego wojska w wystarczającą ilość  ...

Zadziorny-Mietek
2 sierpnia 2018 21:12

@Grupa ZNAK, Bandyci z AK, Wojciech Lada i bandyci z BRUM oraz black metal. (31 lipca 2018 19:03)

Cyt.: "Ale z pewnością ogólna ilość wojska "pod bronią" sięgała 400 tysięcy.".

W 1944 r. przed Akcją Burza w AK było ponoć maksymalnie około 380 tys. ludzi - tylu zaprzysiężonych ochotników. Z tej liczby broń miało około 12%., czyli około 50 tys. Pisząc broń mam na myśli przede wszystkim indywidualną broń żołnierza, czyli karabiny i pistolety maszynowe. I faktycznie - według raportów AK - z wykopków wrześniowych uzyskano około 33 tys. karabinów, zaś ze zrzutów alianckich kilkanaście tysięcy pistoletów maszynowych. Jeśli do tego dodamy broń zakupioną nielegalnie u Niemców i ich sojuszników oraz broń zdobyczną i wyprodukowaną w tajnych wytwórniach, to może ...

Zadziorny-Mietek
2 sierpnia 2018 19:32

@Grupa ZNAK, Bandyci z AK, Wojciech Lada i bandyci z BRUM oraz black metal. (31 lipca 2018 19:03)

W Armii Krajowej nigdy nie było 400 tys. ludzi pod bronią.

Armia Krajowa była Państwowym Wojskiem Londyńskim, ale została powołana przez rząd polski na uchodźctwie w wyniku szerokiej realizacji słynnego rozkazu: "set Europe ablaze" ("podpalić Europę" - kraje zajęte przez Niemców), który Churchill wydał 16 lipca 1940 r. Hughowi Daltonowi - politycznemu nadzorcy SOE. Wskutek wykonania tego rozkazu zorganizowano również polską jednostkę specjalną znaną jako Cichociemni. Kiedyś St. Michalkiewicz zwrócił uwagę na fakt, że wydając ów słynny rozkaz Churchill "nie chciał świecić Stalinowi w oczy" - dlatego struktury ruchu oporu podległe rządowi polskiemu w Londynie a obejmujące swym zasięgiem tereny RP zajęte przez Sowiet ...

Zadziorny-Mietek
1 sierpnia 2018 23:21

@Nowa książka Grzegorza Brauna (31 lipca 2018 10:07)

A czy G. Braun pisze w książce o planie Moltkego z 1877 r. dotyczącym prowadzenia wojny z Rosją? 

Zadziorny-Mietek
31 lipca 2018 20:30


@O klasyfikacji nieboszczyków i doraźnych efektach propagandowych (30 lipca 2018 09:13)

Jeśli Towarzysz Toyah może być ekspertem od muzyki, to dlaczego ja nie mogę? Może skonkretyzuj hierarchię jaka tu obowiązuje - wyjąwszy Ciebie jako Właściciela, oczywiście. Na szczycie jest TT, następnie jego Szanowni Dworzanie…

Odnośnie okładki, to niech Ci wystarczy, że w książkach siedzę trzy razy dłużej od Ciebie, i tyle.

 

Zadziorny-Mietek
30 lipca 2018 22:06

@O klasyfikacji nieboszczyków i doraźnych efektach propagandowych (30 lipca 2018 09:13)

No, ale co chcesz powiedzieć - że Maanam to była tandeta, dno całkowite, że nie było w nim nic wartościowego, godnego uwagi pod względem muzycznym? Że wszyscy ci ludzie, którzy chodzili na koncerty, kupowali płyty, byli głuchymi debilami i zmanipulowanymi naiwnymi durniami?

Mój pierwszy koncert Maanamu to jesień 1980 r. Później widziałem ich na żywo jeszcze ze 2-3 razy, jednak ten pierwszy pamiętam najlepiej. Zespół był na kursie i ścieżce wznoszącej, grał świetnie, z sercem i zaangażowaniem. Choć nie miał wtedy jeszcze LP, to ludzie znali utwory, reakcja była entuzjastyczna. Jackowska, czy nam to się podoba czy nie, była obiektywnie rzecz biorąc sceniczną osobowością, dobrym rockowym frontłumenem, miała znakomity kontakt z publiką.

Zadziorny-Mietek
30 lipca 2018 21:37

@Wieczne taju czyli o niezrozumieniu intencji (29 lipca 2018 09:13)

Nie chodzi mi o pretensje, bo rysunek jako taki jest dobry - najprawdopodobniej nadawałby się idealnie do umieszczenia gdzieś w środku książki, jako ilustracja do odpowiedniego fragmentu tekstu. Okładka książki jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sprzedaży - nie powinna wprowadzać w błąd odnośnie treści, musi natomiast z nią w jakiś sposób korespondować. Dlatego, w zasadzie nie powinna być miejscem na eksperyment artystyczny, a jeśli już, to jego oddziaływanie na nabywcę/czytelnika powinno być przemyślane i przeanalizowane pod każdym możliwym kątem.

Zadziorny-Mietek
29 lipca 2018 22:31

@Wieczne taju czyli o niezrozumieniu intencji (29 lipca 2018 09:13)

Okładka Pani książki sugeruje potencjalnemu nabywcy albo czytelnikowi, że jej treść dotyczy zwierząt. Nie mówi natomiast w żaden sposób, że ma do czynienia z pracą (popularno?)naukową.

Zadziorny-Mietek
29 lipca 2018 16:57

@O co walczy Polska? (25 lipca 2018 09:22)

Polska walczy i gdzieś zmierza, edukując polskie dzieci jak niżej:

https://youtu.be/qfzYtW4SQUg

Zadziorny-Mietek
26 lipca 2018 00:44

@123 lata niewoli? - część II Cztery Państwa Polskie. (18 lipca 2018 23:36)

Królestwo Polskie nie było podmiotem prawa międzynarodowego, było natomiast podmiotem kilku istotnych dla KP umów międzynarodowych, za zezwoleniem Rosji oczywiście. Art. 8 Konstytucji KP, w przytoczonym brzmieniu, oznacza właśnie brak własnej polityki zagranicznej - jej całkowite podporządkowanie polityce zagranicznej Rosji i przekazanie prowadzenia tej polityki. Choć bezpośrednio po KW Car nosił się z projektem stworzenia namiastki MSZ Królestwa w postaci odpowiedniego urzędu. W 1822 r. przy wodzu naczelnym sił zbrojnych KP powołano natomiast delegaturę MSZ Rosji.

Zadziorny-Mietek
19 lipca 2018 22:02

@123 lata niewoli? - część II Cztery Państwa Polskie. (18 lipca 2018 23:36)

Cyt.: "Wszystkie te państwa na arenie międzynarodowej miały taki sam status jak Ukraińska czy Białoruska Republika Rad wchodzące w skład Związku Radzieckiego, czyli formalnie istniejące, ale praktycznie nie liczące się w ogóle - no może poza Królestwem Kongresowym, które dysponowało własną armią - czyli jego status bardziej przypominał status PRL.".

Na Kongresie Wiedeńskim ziemie zaboru rosyjskiego zostały przyłączone do Rosji pod osobną nazwą i otrzymały pewną, sporą, autonomię w sprawach wewnętrznych. Nie można natomiast żadną miarą KP uważać za państwo choćby dlatego, że w ogóle nie miało prawa do prowadzenia własnej, samodzielnej polityki zagranicznej - konstytucyjnie musiała być taka jak rosyjska. Z formal ...

Zadziorny-Mietek
19 lipca 2018 01:26

@Tabakiera złota bez portretu (13 lipca 2018 19:55)

Cyt. 1.: "A przed 1795 rokiem istniało państwo polskie? Jeśli tak, to jakim cudem rosyjska armia operowała na Ślasku, w Brandenburgii i Prusach Wschodnich? Czy rządy Wettynów  i Poniatowskiego to nie była przypadkiem namiastka autonomii?

Pytam poważnie. Jeśli uznajemy decyzję Sejmu o detronizacji Mikołaja, to jednak Aleksandra uznamy za ostatniego Króla Polski. Jeśli natomiast nie uznamy tej detronizacji, to Romanowowie nadal mają prawa do polskiego tronu.".

Cyt. 2.: "Albo uznajemy 123 lata niewoli (więc nadal Romanowowie mają prawa do tronu polskiego, jako Cesarze Wszechrusi), albo uznajemy, że Sejm Polski zdetronizował Mikołaja, więc Państwo Polskie jednak w 1831 roku istniało i żadnych 123 lat zaborów nie było. To że było ...

Zadziorny-Mietek
14 lipca 2018 22:45

@Tabakiera złota bez portretu (13 lipca 2018 19:55)

Państwo polskie nie istniało przez 123 lata. W tym czasie istniały natomiast jego namiastki w postaci mniej lub bardziej samodzielnych autonomii w ramach innych państw.

Zadziorny-Mietek
14 lipca 2018 11:48

@Tabakiera złota bez portretu (13 lipca 2018 19:55)

Nie ma się co dziwić, ponieważ współpisał Konstytucję 3 Maja, którą dziś zachwalał PPP w ZN z okazji święta 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Ostateczne rozpieprzenie państwa polskiego na 123 lata jest wielkim sukcesem - zajmujemy zaszczytne drugie miejsce w konkurencji "nowoczesnych konstytucji". I nikt go nam nie odbierze.

Zadziorny-Mietek
13 lipca 2018 21:48

@Czego nie rozumie Artur Nicpoń? (13 lipca 2018 08:37)

Co do Rosji pan Artur może mieć rację ponieważ poszukiwany listami gończymi przez organy i służby III RP oraz słynnego detektywa K. Rutkowskiego pyton kieruje się ponoć na wschód.

- Wszystko wskazuje na to, iż zamierza uniknąć odpowiedzialności przekraczając granicę państwa. Wyjaśnić należy jego udział w budowie rurociągu Nordstream 2, ale już dziś można powiedzieć, że stanowił bardzo ważną w planach Putina zakamuflowaną opcję rosyjską. Cieszę się, że tak niebezpieczni jak ten rosyjscy agenci wpływu pierzchają z naszego kraju w obawie przed rządem patriotycznym wzmocnionym przez rotacyjną obecność wojsk amerykańskich - twierdzi w rozmowie z mediami dr Zargalski, ceniony ekspert od spraw stosunków wschodnich.

Zadziorny-Mietek
13 lipca 2018 16:50

 Poprzednia  Strona 2 na 21.    Następna