-

Zadziorny-Mietek

Komentarze użytkownika

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

W jednym ze swoich przemówień, już po objęciu władzy Towarzysz Naczelnik Prezes dość długo rozwodził się nad "równością". Wskazał, że doprowadzenie do równości i jej utrzymanie w społeczeństwie jest jednym z zasadniczych celów rządów DZ. Wiesz przecież doskonale co to oznacza: zablokowanie możliwości samorzutnego wyłonienia przez społeczeństwo jakichkolwiek własnych elit mogących stanowić konkurencję dla tych z mejnstrimu.

Zadziorny-Mietek
12 stycznia 2018 00:29

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

Odpowiedziałem urzejmie na Twoje pytanie:

"Czy możesz wskazać mniej lewicową, od PIS oczywiście, partię?".

Nie odróżniasz popierania od głosowania, więc faktycznie o czym z Tobą rozmawiać, tłumoczku mały.

Zadziorny-Mietek
12 stycznia 2018 00:18

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

No bo socjalizm jest złem, zawsze powoduje kryzys. Nie ma pozytywów. Jest ideologią stworzoną przez bankierów w celu długotrwałej eksploatacji narodów i społeczeństw. Jeśli partia socjalistyczna (PPS, PiS) operuje tzw. ideą narodowo-niepodległościową, to idea ta musi być od początku zdegenerowana albo się zdegeneruje - będzie modyfikowana w ten sposób, by niepodległość była fikcyjna, całkowicie komuś podporządkowana.

Zadziorny-Mietek
12 stycznia 2018 00:10

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

Mejnstrim jest marksistowski i wszystkie partie polityczne w nim są lewicowe.

I co z tego?

Ty widocznie chcesz by ten mejnistrim rządził w Polsce do końca świata, bo "przecież nie ma alternatywy dla PiS-u". Popierasz PiS od rana do wieczora i w nocy (gdyby Cię obudzić), i jednocześnie mówisz, że nie ma. Stwierdzam fakt, nie odwodzę Cię od tego. Jednak, legitymizujesz w ten sposób mejnstrimową ofertę i potwierdzasz, że ona Ci w zupełności wystarcza. Jeśli swoje poparcie zasadzasz na przeświadczeniu, że PiS jest w mejnstrimie ciałem obcym (tzw. anstystemowym)  i z tego powodu jest "zaciekle zwalczany", to mocno się mylisz.

Zadziorny-Mietek
11 stycznia 2018 23:46

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

Grają o utrwalenie w Polsce socjalizmu z ludzką twarzą. Cały pic polega na tym, że konflikt - "wojnę na śmierć i życie" - toczą w rodzinie, czyli z takimi samymi jak oni socjalistami, którzy jednak za ludzką uznają inną twarz. Nie jest to więc konflikt ideologii. Nie jest to również konflikt z bolszewikami - komunistami sowieckiego chowu, jak się w tzw. kręgach patriotycznych często błędnie sądzi, gdyż bolszewików od wielu lat na scenie już praktycznie nie ma.

Jarosław Kaczyński został ideowo ukształtowany tak jak napisałem kilka dni temu w komentarzu na Twoim blogu. Jest lewicowcem, socjaldemokratą, czyli marksistą z Czerwonego Żoliborza, bo nie ma takiego zwierzęcia w przyrodzie jak lewicowiec-niemarksista. Czerwony Żoliborz zaś, to po prostu przede ...

Zadziorny-Mietek
11 stycznia 2018 01:50

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

Nie myślę o Tobie jako o głupku, w przeciwnym razie w ogóle bym tu nie wchodził, bo po co? Nie chodzi mi również personalnie o Towarzysza Naczelnika Prezesa, Macierewicza, Rzeplińskiego, czy jakąkolwiek inną osobę. W porządku, przyjmijmy, że Jarosław Kaczyński (czy ktokolwiek inny na jego miejscu) jest geniuszem, rządzi wspaniale i znakomicie, bez żadnych minusów. Bierze na siebie wszystko, czyli kompensuje również swoją mądrością wszystkie negatywne skutki jakie rządzenie z tylnego fotela mogłoby wyrządzić. Czas ten zapisze się złotymi głoskami w historii. Jest tylko jedno pytanie: Gdy on umrze, to kto przyjdzie po nim? Jeśli przyjmiemy, że taki geniusz w polityce pojawia się raz na sto lat, a system sprawowania władzy w państwie nadal pozostanie bez zmian, ...

Zadziorny-Mietek
10 stycznia 2018 21:05

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

Chodzi o to, że  ten posób za uzasadnione i słuszne uznajesz całkowite bezpośrednie podporządkowanie rządu kierownictwu tej partii politycznej, która wygrała wybory parlamentarne. Rząd wykonuje wtedy polecenia kierownictwa partii, a tzw. większość sejmowa jest maszynką do klepania tych poleceń na ustawy, bo formalnie rząd może działać tylko w ich granicach. Kierownictwa partii zaś nikt nie wybierał w wyborach powszechnych. Wyrzucasz w ten sposób do kosza system przedstawicielski, jakim jest system parlamentarno-gabinetowy, bo posłowie nawet ci z tzw. partii rządzącej nie mają żadnego faktycznego wpływu na rządzenie. Gdy PiS był opozycji sejmowej i PO rządziło w ten sposób było źle, ale teraz, gdy sytuacja jest odwrotna, to jest dobrze.

 

Zadziorny-Mietek
10 stycznia 2018 17:29

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

Udajesz, że nie rozumiesz, czy naprawdę nie rozumiesz o czym jest mowa? Jeżeli akceptujesz taki stan rzeczy w systemie parlamentarno-gabinetowym z prezydentem, wtedy zgadzasz się na to, by państwem faktycznie rządził ktoś, kto za skutki tym rządzeniem wywołane nie może ponieść odpowiedzialności innej niż tzw. "polityczna" - czyli żadna, w przypadku gdy są one negatywne.

Zadziorny-Mietek
10 stycznia 2018 16:41

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

Oczywiście do Ciebie komentarz z 16:23.

Zadziorny-Mietek
10 stycznia 2018 16:26

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

Cyt.: " Rząd jest tylko organem wykonawczym programu politycznego tych sił, które wygrały wybory i utworzyły ten rząd.".

Premiera oraz ministrów rządu powołuje prezydent wybrany w wyborach powszechnych, a nie siły polityczne, które wygrały wybory parlamentarne. Prezydent może desygnować, czyli wskazać jako kandydata, na premiera kogo zechce i nie musi mieć na to niczyjej zgody. Kandydat przedstawia mu ministrów i wtedy rząd musi uzyskać wotum zaufania od Sejmu, by rządzić zgodnie z obowiązującym prawem. W sytuacji, gdy siły polityczne w Sejmie nie są w stanie wskazać kandydatów na premiera i ministrów, ani samodzielnie ani w koalicji, wtedy prezydent może powołać tzw. rząd mniejszościowy spośród kandydatów wskazanych ...

Zadziorny-Mietek
10 stycznia 2018 16:23

@Nietykalni po polsku, czyli niezastępowalni (10 stycznia 2018 13:20)

Ciekawy wniosek wysuwasz odnośnie konieczności podporządkowania się hierarchii obowiązującej we władzach III RP przez ministra, skoro sam jesteś Żarliwym Zwolennikiem Towarzysza Naczelnika Prezesa, co oznacza, że postrzegasz tzw. rzeczywistość polityczną wyłącznie jego oczami (tak jak Tobie się wydaje, że on postrzega). Nie pełni on przecież żadnych funkcji we władzach wykonawczych - jest tylko tzw. zwykłym posłem na Sejm, a pomimo to bez problemu całkowicie akceptujesz i przyjmujesz za normalną i uzasadnioną jego, nie mającą żadnych podstaw prawnych, aktualną supernadrzędną pozycję i rolę w państwie.

Zadziorny-Mietek
10 stycznia 2018 14:48

@Dekonstrukcja rządu, czyli kto widział Prezesa Kaczyńskiego? (9 stycznia 2018 18:08)

Dekonstrukcja rekonstrukcyjna Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sanacji wywołała entuzjazm Żariwych Zwolenników DZ, co jest dowodem na to, że można nimi wywijać na wszystkie strony i się nie obrażą. Mając kogoś tak bardzo oddanego sprawie można się pokusić o takie rzeczy, że ho, ho. ;))

Zadziorny-Mietek
10 stycznia 2018 14:00

@W obronie Korony Królów (8 stycznia 2018 13:15)

Cyt.: "(…) pojawiła się nawet kwestia czy należy podawać potrawy postne niewierzącym jeśli przyjeżdżają w gości (…)"

…zerżnięta żywcem z Talmudu - z rozważań czy można goja ratować w szabas.

Zadziorny-Mietek
9 stycznia 2018 01:54

@Kiedy żona Sławomira pokaże nam sowę? (8 stycznia 2018 10:07)

Premier Szydło szurnięto właśnie za wyrazistość. To znaczy ona prawdopodobnie myślała, że to wszystko na poważnie - te występy w Brukseli na arenie obszczekiwanej przez tamtejszych komunistów. Nie została wystarczająco poinformowana. Góra nie widziała chyba takiej potrzeby. ;)) Tymczasem to ona, a nie kto inny, na drugi dzień po rozpoczęciu "bezkompromisowej walki na śmierć i życie w obronie suwerennej decyzji państwa polskiego" zaprosiła Komisję Wenecką. Pic na wodę, fotomontaż, jednym słowem. Dopóki sprawa grzała nastroje w symbiozie z KOD-em, dopóty opłacało się taką Szydło trzymać. Teraz zaś trzeba podkulić ogon.

Zadziorny-Mietek
8 stycznia 2018 17:07

@Kiedy żona Sławomira pokaże nam sowę? (8 stycznia 2018 10:07)

Piszesz o resztkach zwykłego, codziennego kiedyś, uczciwego rzemiosła, które dziś zdaje nam się wysokim. Bo jaką kulturę wysoką można znależć w szkołach wyższych opanowanych do cna przez neomarksistów? Nie ma już od dawna (artystycznych chyba szczególnie) szkół wyższych w tym znaczeniu.

Zadziorny-Mietek
8 stycznia 2018 15:53

@O tym jak Sławomir zeżarł mi notkę i co w związku z tym (7 stycznia 2018 10:06)

Nie udawaj cynika, bo nim nie jesteś w żadnym calu. Słabo Ci wychodzi.

Dobra Zmiana miała być Dobrą Zmianą głównie przez to, że obiecywała brać w obronę i przywracać godność i podmiotowość człowiekowi prostemu - pogardzanemu i wyszydzanemu na wszelkie możliwe sposoby wspólnie przez gazownię oraz zdrajców i zaprzańców z PO. To jest Twoja (bo należysz do PiS) narracja z roku wyborczego 2015 i lat następnych do dziś.

Pyton litewski wreszcie odkryty przy takiej oglądalności, a Ty piszesz, że to tylko jakiś pieprzony serial. ;))

 

Zadziorny-Mietek
7 stycznia 2018 22:05

@O tym jak Sławomir zeżarł mi notkę i co w związku z tym (7 stycznia 2018 10:06)

Oczywiście, że wiem. Z tym że do czasu rozpoczęcia emisji Korony Królów, bo serial ten to już koronny dowód.

A tak poza polityką, to ten pyton litewski - tow. prezes Jacek odkrył nowy gatunek - nie cieszysz się? ;))

Zadziorny-Mietek
7 stycznia 2018 19:59

@O tym jak Sławomir zeżarł mi notkę i co w związku z tym (7 stycznia 2018 10:06)

Prezes Jacek Kurski - ważny funkcyjny środowiska patriotycznego jakiego świat nie widział, dzwoni do brata na Czerskiej: "Słuchaj stary, potrzebny mi ktoś ekstra na Sylwka, no ale wiesz, taki, żeby ciemny lud go kupił. Na tego twojego Sławomira polecą, bo to dobry projekt, ile chcesz za wyjście i bis?".

Poniższy wywiad Sławomira w gazowni jest dowodem, że w toczącym się tu sporze o godność, Szanowny Coryllus miał rację:

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22821965,spiewa-ty-mala-znow-zaroslas-kim-jest-slawomir.html

Oczywiście, że rację ma również Szanowny Autor niniejszego bloga, gdy twierdzi, że Sławomir pomoże Dobrej Zmianie wygrać kolejne wybory. Jak najbardziej - Agora S.A. chętnie użyczy Sławomira do patriotycznych klipów wyborczych. Jak symb ...

Zadziorny-Mietek
7 stycznia 2018 18:47

@O tym jak Sławomir zeżarł mi notkę i co w związku z tym (7 stycznia 2018 10:06)

Jako mrówka, nie uzurpując sobie oczywiście prawa do reprezentacji mrowiska, protestuję przeciwko takiemu stawianiu sprawy. Wskazałem Ci skąd pochodzi solówka gitarzysty, którego grą byłeś zachwycony.

Zadziorny-Mietek
7 stycznia 2018 11:00

@Jak nasz Premier w Budapeszcie pod europręgierzem ... Czyli dar Trzech Króli (coś faktycznie dobrego, z osobną dedykacją dla Miniszyska). (6 stycznia 2018 23:12)

O jakim "zagrożeniu dla smoczych gildii w Polsce" ze strony Towarzysza Naczelnika Prezesa i o Jakim "niezrozumieniu filozofii ziemiańskiej przez JK" mówisz? Toż to ideowy wychowanek swego jedynego (poza matką - pepeesówką, która do końca życia była żarliwą wyznawczynią takiej zadeklarowanej antypolskiej kanalii jak J. J. Lipski) politycznego mentora, czyli profesora Stanisława Ehrlicha - żydokomunisty, stalinowskiego politruka, specjalisty od bierutowskiego prawa, promotora mordercy sądowego Igora Andrejewa (sprawa gen. Fieldorfa), który był szefem centralnej partyjnej szkoły prawniczej im. T. Duracza. Tego wpływu na ostateczny kształt swoich poglądów,  wybraniec Twojego serca nigdy nie anulował, nigdy nie zmienił, nigdy ani j ...

Zadziorny-Mietek
7 stycznia 2018 10:39

 Poprzednia  Strona 2 na 12.    Następna