-

Zadziorny-Mietek

Komentarze użytkownika

@Ksiądz Guz promuje Karonia? (11 maja 2018 08:38)

Dlaczego "narząd" - skąd on się wziął? Mnie się wydaje, że od bardzo dawna jest to przyrząd (od przyrządzania formy drukowej - czy w typo czy dawnym offsecie). Narządem to wiadomo co może być :)), ale może jest jakieś logiczne wyjaśnienie stosowania tego terminu?

Zadziorny-Mietek
15 maja 2018 19:05

@447... no i "pozamiatał"...! (11 maja 2018 13:56)

Wyjaśnienie jest we wstępie do Załącznika do Umowy:

"Dla celów rozdziału przez Rząd Stanów Zjednoczonych sumy mającej być zapłaconą przez Rząd Polski, "roszczeniami obywateli Stanów Zjednoczonych" są prawa i interesy związane i odnoszące się do mienia znacjonalizowanego, przejętego na własność lub inaczej przejętego przez Polskę, które od daty nacjonalizacji, przejęcia na własność lub innego przejęcia, do dnia wejścia w życie niniejszego układu, były nieprzerwanie, z zastrzeżeniem postanowień w paragrafach B i C niniejszego załącznika:

a) bezpośrednio własnością osób fizycznych będących obywatelami Stanów Zjednoczonych;

b) bezpośrednio własnością osób prawnych utworzonych na podstawie prawa Sta ...

Zadziorny-Mietek
13 maja 2018 00:45


@Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi (11 maja 2018 23:57)

Przeczytaj podrozdział "Property Restitution" na stronie 8 w poniższym linku:

https://www.state.gov/documents/organization/277449.pdf

czyli raporcie Departamentu Stanu USA na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce w 2017 r. Źródło raportu:

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper

W powyższym pdf-ie zalecam przeczytać także fragmenty o Marszu Niepodległości (w części o antysmityzmie) oraz o dyskryminacji tzw. organizacji LGBT.

Wtedy, byc może, rozjaśni Ci się co oznacza termin "sojusznik" w odniesieniu do III RP dla takiego państwa jak USA - czyli imperium, hegemona atlantyckiego. Bo chyba zgodzisz się z tym, że to nie od woli i decyzji rządu III RP zależy to czy USA są jej sojusznikiem ...

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 22:45

@Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi (11 maja 2018 23:57)

Jeszcze raz wyjaśniam:

1. S.447 ma zastosowanie do III RP, bo Polska podpisała Deklarację z Terezina (na końcu zalinkowanej wyżej Deklaracji jest lista państw, które ją podpisały). Podpisując Deklarację ówczesny rząd III RP zaakceptował istnienie bezspadkowego mienia pożydowskiego jako fakt.  oraz zgodził się od strony moralnej z zawartym w Deklaracji postulatem zwrotu tego mienia.

2. S.447 nie obowiązuje w III RP.

3. S.447 nakłada na rząd USA obowiązek prawny okresowego sprawdzania stanu realizacji zwrotu mienia pożydowskiego w państwach-sygnatariuszach Deklaracji Terezińskiej oraz przedstawiania Kongresowi USA raportu w tej sprawie.

4. Po rozpatrzeniu w/w raportu Kongres USA może uznać stan zwrotu za zadowalający, albo, z drugiej strony, ...

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 14:42

@Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi (11 maja 2018 23:57)

Cyt.: "Co do zasady nie wydaje mi się, aby na podstawie tej ustawy mógł nastąpić jakikolwiek zwrot jakiejkolwiek nieruchomości w Polsce. ".

Oczywiście, że nie. Ustawa jest podstawą prawną do tego, by rząd USA sprawdzał stan realizacji zwrotu mienia w państwach-sygnatariuszach Deklaracji z Terezina.

Jak myślisz - co zrobi jakikolwiek polski rząd, jeżeli USA sprawdzą ten stan i ogłoszą wniosek w postaci takiej, że w III RP łamane są tzw. prawa człowieka, gdyż mienie ofiar Holokaustu nie jest zwracane ani przeznaczane na cele wymienione w ustawie S.447?

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 14:05

@Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi (11 maja 2018 23:57)

Naprawdę nie jest, tylko informacje na ten temat są rozproszone, a kolejne rządy III RP oficjalnie milczą w tej sprawie.

Wracając do umowy z 1960 r., warto przeczytać jeszcze to:

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3DB7E784

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 12:57

@447... no i "pozamiatał"...! (11 maja 2018 13:56)

Link do tekstu umowy z 1960 r. wrzuciłem u Szanownego Teloka.

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 12:33

@Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi (11 maja 2018 23:57)

Deklaracja Terezińska z 30.06.2009 r., która była punktem wyjścia dla S.447:

http://www.nimoz.pl/files//articles/88/Deklaracja_Terezinska%2C_2009.pdf

Fragment:

"– Mając na uwadze niewiążący prawnie charakter niniejszej Deklaracji i jej moralną odpowiedzialność, i z zastrzeżeniem postanowień obowiązującego prawa międzynarodowego i zobowiązań,

(…)

2. Uznając ważność restytucji nieruchomości wspólnotowych i prywatnych, które należały do ofiar Holokaustu (Shoah) i innych ofiar nazistowskich prześladowań, Państwa Uczestniczące wzywają do podjęcia wszelkich starań mających na celu naprawienie konsekwencji bezprawnych przejęć majątków, takich jak konfiskaty, wymuszone sprzedaże i sprzedaże pod przymusem, które stanowiły eleme ...

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 12:24

@Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi (11 maja 2018 23:57)

Cyt.: "Tzn. na obecnym etapie ma wystarczyć sam fakt, że coś było własnością Żyda, obywatela Polskiego,  że nie było za to rekompensaty czy nie dokonano zwrotu - by uprawnionym została jakaś osoba amerykańska - fizyczna lub prawna.".

Tak właśnie na podstawie S.447 ma być, z tym, że uprawnionym nie musi być osoba amerykańska. Państwo izraelskie kilka lat temu poprzez organizację HEART, oficjalnie poparło roszczenia organizacji żydowskich w zakresie tzw. zwrotu mienia pożydowskiego - czyli podłączyło się pod realizację celów, które określono w S.447.

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 12:16


@...and JUSTice for all (11 maja 2018 11:49)

Uzupełnienie: termin "polski właściciel" odnosi się oczywiście w pierwszym rzędzie do mienia państwowego - przede wszystkim komunalnego.

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 01:35

@...and JUSTice for all (11 maja 2018 11:49)

To co się określa jako "roszczenia żydowskie" odnosi się przede wszystkim do tzw. mienia bezspadkowego, czyli mienia tych obywateli polskich II RP narodowości żydowskiej, którzy zginęli podczas wojny i nie pozostawili prawnych spadkobierców. Mienie bezspadkowe w cywilizowanym świecie przechodzi zawsze na własność państwa, w którym mienie się znajduje i obywatelem którego był właściciel mienia.

Dla Polski i Polaków najbardziej niebezpieczny jest ust. 3 w art. 2 ustawy S.447, który mówi:

"(3) in the case of heirless property, the provision of property or compensation to assist needy Holocaust survivors, to support Holocaust education, and for other purposes;".

Powyższe oznacza, że bezspadkowe mienie pożydo ...

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 01:29

@Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi (11 maja 2018 23:57)

Umowa indemnizacyjna z USA z 1960 r. nie ma nic wspólnego z S.447, bo dotyczyła obywateli amerykańskich (nie tylko Żydów). Ustawa S.447 dotyczy obywateli polskich II RP narodowości żydowskiej.

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 00:58

@447... no i "pozamiatał"...! (11 maja 2018 13:56)

Umowa z 1960 r. dotyczyła tylko i wyłącznie mienia obywateli  amerykańskich (oczywiście nie tylko narodowości żydowskiej) posiadanego na terenie II RP, które utracili oni w wyniku wojny i późniejszej nacjonalizacji. W umowie rząd USA zobowiązał się zaspokoić roszczenia takich osób i ich spadkobierców.

Ustawa S.447 dotyczy mienia obywateli polskich II RP narodowości żydowskiej (również mienia tych tzw. polskich Żydów, którzy zginęli podczas wojny nie pozostawiając spadkobierców) przejętego po wojnie przez tzw. Polskę Ludową.

Miller łże w żywe oczy.

Zadziorny-Mietek
12 maja 2018 00:44

@Prawne i społeczne konsekwencje bezwstydu (9 maja 2018 08:26)

Mam nadzieję, że Ty i pozostali Szanowni Czytelnicy skoncentrują się na meritum poniższgo cytatu a nie na osobie K. Karonia, z którym ks. prof. T. Guz rozmawiał:

"(…) Te główne tezy, a ja bym powiedział, że za taką najważniejszą uznałbym tę tezę taką roboczą dla nas jako katolików, pana Krzysztofa, w postaci konieczności zapoznania się merytorycznego z pozycjami czy stanowiskami ideologicznymi, no, naszych przeciwników czy w ogóle ludzi, którzy odgrywają pierwszorzędną rolę w sferze ideologicznej. I tutaj drodzy państwo, no, z przykrością trzeba stwierdzić, że naszej społecznosci polskiej, pomimo tego że kilkadziesiąt lat byliśmy pod okupacją ideologiczną marksizmu-leninizmu, niestety nie powiodła się droga do zapoznani ...

Zadziorny-Mietek
10 maja 2018 00:30

@Czarnoprochowce, czyli czarno to widzę (9 maja 2018 12:40)

Errata. Powinno być: "ma się cieszyć tym na co zezwala władza ludowa w rozpatrywanym zakresie.".

Zadziorny-Mietek
9 maja 2018 22:33

@Czarnoprochowce, czyli czarno to widzę (9 maja 2018 12:40)

Cyt.: "czy broń czarnoprochowa może być ekwiwalentem broni współczesnej".

Zapoznaj się ze znaczeniem podkreślonego wyżej słowa.

Nie może być, tak samo jak na przykład dawny telefon przewodowy na korbkę nie może być ekwiwalentem współczesnego telefonu komórkowego. Broń czarnoprochowa jest dziś bronią z lamusa, zamkniętym etapem w rozwoju broni palnej. Popularność broni czarnoprochowej (czyli ersatzu) w III RP jest wprost skutkiem blokady powszechnego dostępu do broni na nabój zespolony. Tego wniosku nie zmienią talmudyczne rozważania Szanownego Grzeraltsa o tym dlaczego polska szara żywa biomasa ponumerowana peselem ma się cieszyć na co zezwala władza ludowa w rozpatrywanym zakresie.

Zadziorny-Mietek
9 maja 2018 22:31

@Prokurator Mielecki z Dębicy czyli zimne oczy debila (8 maja 2018 09:50)

Na świecie żyją prokuratorzy i jakieś siedem miliardów podejrzanych.

Zadziorny-Mietek
9 maja 2018 01:19

@Prokurator Mielecki z Dębicy czyli zimne oczy debila (8 maja 2018 09:50)

Jeśli chcesz nadać ironiczne znaczenie jakiemuś wyrazowi czy sformułowaniu, wtedy ujmujesz je w cudzysłów.

Zadziorny-Mietek
9 maja 2018 01:17

Strona 1 na 19.    Następna